Beynimiz ve Hayal Gücü

Beynimizin Yüzde Kaçını Kullanırız?

Cevap, % 100’dür ve bu konuda bir çok yanlış iddia vardır.

İnsan beyninin yaklaşık 86 milyar nöronu (ve yaklaşık 85 milyar glial hücre!) vardır ve bu nöronların% 80’i beyincikte bulunur. Beyincik, çoğunlukla koordine kas hareketleriyle ilgili olan kısımdır.

Neokorteksdeki diğer nöronlardan 16 milyarın çoğu çevrede meydana gelen değişiklikleri görmemizi, işitmemizi ve içgüdüsel olarak yanıt vermemizi sağlayan bilinçdışı vücut- beyin faaliyetleriyle ilgilidir.

 

Bu 16 milyar nöronun sadece 1,6 milyarı, tüm bilinçli karar verme sürecimizin gerçekleştiği beynin ön bölgelerinde bulunur. Burası bizim düşündüğümüz, anıları hatırladığımız ve hayal gücümüze erişen yerdir.

İnsan beyninin sadece% 2’si (86 milyarda 1,6 milyar), insanın ruh halini, sosyal ilişkilerini, ahlak anlayışını ve beyindeki diğer birçok alanın işlevini değiştirme yeteneğine sahiptir. Bu nasıl mümkün olabilir?

Aksonlar yoluyla! Her bir nöron, tüm beyinle örüntü oluşturabilen aksona (uzantıya) sahiptir. Her akson, 10.000 kadar bağlantı kurabilir ve beynin diğer bölümlerinin bilinçdışı işleyişini değiştirecek düzinelerce nörokimyasal salgılar.

Bu şaşırtıcı bilginin tadına varmak için bir dakikanızı ayırın: Bilinçli düşünce, beynin en küçük kısımlarından (dorsolateral prefrontal korteks) birinde oluşur. Düşünce bu bölgenin çevresindeki hayal gücü süreçleriyle ilgili bölgeyi etkileyerek kişide iyimserlik veya karamsarlık, umut veya endişe, nezaket veya kötülük, değer veya boşluk, mutluluk veya umutsuzluk yaratır.

Eşit derecede ilginç bir başka şey daha var: Tüm primatlar ve memelilerin beyin kütlesi ve nöronların düzenleniş yüzdesi önceden bilinenden çok daha fazla bizimkine benzediği anlaşılmaktadır. Ancak hayal gücü merkezlerinin bizimkinden çok daha az olumsuz olduğunu sanıyorum. Diğer yandan bizim beynimizde, hayali korkularla savaşmak için gerekenden çok daha fazla yaratıcı bir iyimserliğimiz var!

 

KAYNAKLAR

İnsan Beyindeki Gerçek Nöron ve Glial Hücrelerin Aranması: 150 Yıllık Hücre Sayımı Üzerine Bir Gözden Geçirme von Bartheld ve ark. J Comp Neurol. J Comp Neurol. 2016 15 Aralık; 524 (18): 3865-3895. Primat ve insan evriminde prefrontal nöron sayısında nispi bir genişleme yok. Gabi M, vd. Proc Natl Acad Sci ABD 2016 Ağustos 23; 113 (34): 9617-22. Rakamlarla İnsan Beyni: Doğrusal Ölçeklendirilmiş Bir Primat Beyin. Suzana Herculano-Houzel. Ön Hum Neurosci. 2009; 3: 31.